top of page

Educatie

Als stichting vinden we het erg belangrijk dat kinderen naar school kunnen, want scholing is een essentiële factor voor een stabiele toekomst. Helaas kunnen veel kinderen in Gambia niet naar school, omdat ouders de kosten van een uniform en schoolspullen niet kunnen betalen.

Op school leer je niet alleen taal en rekenen, maar ook dingen zoals hoe je voor je zelf kan op komen, hoe je moet samenwerken en kan ontwikkelen. Daar heb je je hele leven wat aan en dat heb je nodig voor een goede toekomst en het geeft je de kans om bewust te worden van je eigen mogelijkheden.

Wij hebben lange een schooltje geholpen in een klein dorpje dat in het regenseizoen nauwelijks toegankelijk is door de slechte wegen en omdat het niet dicht bij een hoofdweg ligt. Dit is een Nurseryschool in Kungkujang in Gambia. 

In Gambia bestaat geen leerplicht. Driekwart van de kinderen volgt in elk geval enkele jaren onderwijs, waarbij er voorrang wordt gegeven aan jongens.

De inbreng van de kinderen bij het werk op het land en/of huishouding is vaak noodzakelijk.

Het lager Islamitische basisonderwijs is gratis. De overheid ondersteund alleen scholen die verplichte Arabische les geven en onderwijs uit te Koran.

Gratis of niet bij bijna alle scholen wordt er wel een bijdrage aan de ouders gevraagd voor het schoolfonds en een uniform. Dit kunnen niet alle ouders betalen. Het dragen van een uniform op school is verplicht en staat voor de gelijkheid van de kinderen. Ook moeten de ouders betalen voor boeken, schriften, pennen, etc. Een kleuterschool (nurseryschool) voor kinderen van 4 t/m 8 jaar is echter een privé school, waar ook de salarissen betaald moeten worden door de school zelf. 

Ouders en kinderen die een voorkeur geven aan een school zonder verplichte islamitische lessen hebben vaak geen mogelijkheden om naar school te gaan. Wij willen ons dan ook vanuit onze geloofsovertuiging extra voor deze kinderen inzetten.

Op dit moment zullen we ons met name gaan richten op educatie tijdens de kindermiddagen die in de bantaba straks georganiseerd gaan worden. De Bijbel zegt in Lukas 18: "Maar Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen zijn leerlingen: ‘Laat die kinderen toch bij Mij komen! Houd ze niet tegen. Want het Koninkrijk van God is voor wie is zoals zij."

Cornelieke heeft een grote passie om iets voor de Gambiaanse kinderen te kunnen betekenen. Met deze tekst wilt ze doen wat God van haar vraagt. De kinderen bij Jezus brengen.

School in Kunkujang

In 2020 hebben we een nieuwe school in Tujereng voorzien van schoolmeubeltjes en hebben we een tijdje hier meegelopen om zo meer te leren over het onderwijs systeem in Gambia.

Enkele jaren hebben we een school in Kunkujang geholpen. Helaas hebben we deze samenwerking moeten stil zetten nadat

we merkte dat de hoofdonderwijzer een andere visie had als ons waardoor de de samenwerking hebben stopgezet.

bottom of page