top of page

Evangelisatie

B​idt u mee voor de verspreiding van het Evangelie in Gambia? 

Er zijn vele jongeren en ouderen die verlangen naar Gods liefde en waarheid! 

Ismaël (20 jaar) vroeg om een Bijbel, omdat hij besefte dat dat de Waarheid is, waar hij naar op zoek was!

Gambia is een land waarvan meer dan 90% van de mensen islamitisch zijn en een klein percentage christelijk is. In de grote steden zijn er een aantal kerken met een grote verscheidenheid. (rooms-katholieke, evangelische, lutherse en baptisten) Ondanks dat vele mensen in een God geloven die hemel en aarde geschapen heeft, vereren veel mensen dingen uit de natuur zoals bomen (animisten) en zijn er vele heidense gebruiken waar ze veel geloof aan hechten. 

Stichting Ga voor Gambia helpt kleine kerken en geïnteresseerden aan Bijbels, christelijke boeken en evangelisatiemateriaal welke in Gambia soms moeilijk te verkrijgen zijn of voor vele mensen onbetaalbaar zijn. 

Op een aantal scholen hebben we Bijbelse kinderboekjes uitgedeeld en proberen we Gods liefde te laten schijnen en christelijke waarden en normen te laten zien onder kinderen en in ontmoetingen met de Gambianen. 

Bidt u mee voor de verspreiding van het Evangelie in Gambia? Er zijn vele jongeren en ouderen die verlangen naar Gods liefde en waarheid! Ismaël (20 jaar) vroeg om een Bijbel, omdat hij besefte dat dat de Waarheid is waar hij naar op zoek was! Helpt u mee om jongeren zoals Ismaël kennis te laten maken met de beloofde Messias, Jezus? In de omgeving van het Elimproject zijn er vele mensen die verslaafd zijn, het volksgeloof aanhangen en worden voodoo praktijken breed toegepast. Daarom willen we door middel van een inloopcentrum in Kachumeh laagdrempelig het Evangelie uitleggen. Dat alleen Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is.

bottom of page