top of page

Onze visie

Doel:

Met onze projecten en het ondersteunen van de Elim Foundation 

willen we het volgende bereiken:

- Werkgelegenheid creëren

- Het evangelie delen

- Gezondheidszorg verbeteren

- Educatie bevorderen

- Voorzien in eerste levensbehoeftes

- Zelfredzaamheid bevorderen

Het primaire doel is dus niet het beschikbaar stellen van geld aan de Gambiaanse bevolking, maar het opstarten van projecten die hen in staat stellen zelf te kunnen voorzien in hun levensbehoeften.

Om deze doelen te kunnen verwezenlijken zijn we afhankelijk van donaties. Spreekt ons project of stichting u aan en dan kunt u ons helpen door een donatie over te maken naar 

NL07 RABO 0321 9660 15. 

Meer informatie? klik op de onderstaande link

68610560-5b81-48bf-bea4-80f3e793dd9d.jpg
bottom of page